Вітаю, шановні читачі!
Блог бібліотекарки Свєт Євгенії

четвер, 9 листопада 2023 р.

Етапи розвитку УКРАЇНОЗНАВСТВА

БІБЛІОТЕЧНА ЛЕКЦІЯ 

 

Українознавство є цілісною й гармонійно системою  знань про Україну й українство. Воно постає як наука цілісного пізнання, творення й самотворення українського народу та його етнічної території. 

Україна й українство – це органічні складові всесвітньої цивілізації і культури, а українознавство розвивається як системні знання не лише про Україну, а й про світове співтовариство. 

Українознавство – це не просто система знань, це й уроки досвіду віків: історичні, соціальноекономічні, етнонаціональні, морально-етичні, культурно-мистецькі тощо.

 

Сучасне Українознавство - це формування історичної свідомості, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток; усвідомлення нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, гідність та патріотизм, відповідальності за долю своєї Батьківщини,

 

Об’єктом Українознавства є Україна (країна і держава в усьому історичному часі та соціальному обширі), український етнос й українська нація, народ України як єдине ціле. 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар